Skip to main content
 • Hualien Bus Station
 • National Donghua University Meilun Campus
 • Mambo Oceanic Recreation Park (Huaxi Rd.)
 • Qixingtan
 • Beipu
 • Kangle Village (Tzu Chi Jingshe)
 • Fun Potato Paradise
 • TRA Xincheng Station
 • Asia Cement Plant
 • Taroko
 • Taroko Visitor Center
 • Shakadang
 • Creekside
 • Buluowan
 • Yanzikou
 • Jiuqudong
 • Heliou Campground
 • Lushui
 • Tianxiang
 • Tianxiang
 • Lushui
 • Heliou Campground
 • Jiuqudong
 • Yanzikou
 • Buluwan (16:51 on weekdays; 17:01 on weekends)  
 • Creekside
 • Changchun Shrine
 • Taroko Visitor Center
 • Taroko
 • Asia Cement Plant
 • TRA Xincheng Station
 • Fun Potato Paradise
 • Kangle Village (Tzu Chi Jingshe)
 • Beipu
 • Qixingtan
 • Mambo Oceanic Recreation Park (Huaxi Rd.)
 • National Donghua University Meilun Campus
 • Hualien Bus Station