Skip to main content

Oh Oh Yes Hot Pot (Jian Store)

Oh Oh Yes Hot Pot (Jian Store) 1
  • Address:1st Floor, No. 574, Zhonghua Road, Sheng'an Village, Ji'an Township, Hualien County
  • Contact Number:0932-656-346
  • 好Q
    Food Cross
    Chinese Cuisine
    Ji’an Township

Oh Oh Yes Hot Pot (Jian Store)