Skip to main content

Jian Farmer’s Association Ice Cream Shop

Jian Farmer’s Association Ice Cream Shop 1
  • Address:No. 88, Section 2, Ji'an Road, Ji'an Township, Hualien County
  • Contact Number:03-8536375
  • Food Cross
    Chinese Cuisine
    Ji’an Township

Jian Farmer’s Association Ice Cream Shop