Skip to main content

Psminshuku B&B

Psminshuku B&B 1
  • Address:No. 109, Daoxing 2nd Street, Daoxiang Village, Ji'an Township, Hualien County
  • Contact Number:03-8532377、0912-912-115
  • Great Accommodations in Hualien
    Ji’an Township

Psminshuku B&B