Skip to main content

Shuiyun Xiang Shan Jing B&B

Shuiyun Xiang Shan Jing B&B 1
  • Address:No. 18, Lane 59, Jianxing Street, Guoxingli, Hualien City, Hualien County
  • Contact Number:03-8566558、0988-166-598
  • Hualien City
    Great Accommodations in Hualien

Shuiyun Xiang Shan Jing B&B