Sun-Shine Mountain Tea Shop

Service Tel +886 38 460242
Fax +886 38 460242
Address No.136-1, Taichang Shanbian, Ji’an Township, Hualien County, Taiwan(R.O.C)
Open 15:00~01:00
Sun-Shine Mountain Tea Shop<br />
Chinese Cuisine

If you've had a stressful day, take some time to relax at the Sun-Shine Mountain Tea Shop. Experience for yourself the state of mind you will feel while enjoying the enchanting nighttime view of Hualien.

Album
  • Sun-Shine Mountain Tea Shop Sun-Shine Mountain Tea Shop
  • Sun-Shine Mountain Tea Shop Sun-Shine Mountain Tea Shop
  • Sun-Shine Mountain Tea Shop Sun-Shine Mountain Tea Shop
  • Sun-Shine Mountain Tea Shop Sun-Shine Mountain Tea Shop
Map